Algemene voorwaarden

Klanten www.reuvershoeve.nl

14 oktober 2019, versie 1

Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen www.reuvershoeve.nl/bestellen en haar klanten.

 1. Definities Aanbod: het product –en dienstenaanbod van Reuvershoeve dat door de Klant via www.reuvershoeve.nl besteld kan worden.
 2. Bestelling: een bestelling van de Klant geplaatst via www.reuvershoeve.nl
 3. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via www.reuvershoeve.nl.
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en Reuvershoeve met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
 5. Reuvershoeve: een restaurant dat pannenkoeken bereidt en bezorgt op basis van een bestelling via www.reuvershoeve.nl en voor de betaling van de Overeenkomst www.reuvershoeve.nl gebruikt.
 6. Informatie: de informatie van Reuvershoeve met betrekking tot, onder andere, bedrijfs – en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
 7. www.reuvershoeve.nl handelend onder de naam Reuvershoeve bv. Adres hoofdvestiging: Zutphensestraat 199, 6971 JT Brummen.  KvK: 57329397 BTW-nr: 8525.34.322.B.01 Email: info@reuvershoeve.nl  Tel: 05757 – 56 00 47 (bereikbaarheid zie www.reuvershoeve.nl)
 8. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Reuvershoeve bv aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door Reuvershoeve op grond van artikel 19 en of 20.
 9. Reuvershoeve kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met Reuvershoeve voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 10. www.reuvershoeve.nl geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 11. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu bestellen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via www.reuvershoeve.nl.
 12. Na ontvangst van de Bestelling, zal www.reuvershoeve.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 13.  De Overeenkomst kan alleen door Reuvershoeve worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan www.reuvershoeve.nl te melden.
 14. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor www.reuvershoeve.nl.
 15. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 16. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Reuvershoeve, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van www.reuvershoeve.nl is weergegeven.
 17. www.reuvershoeve.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 18. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling: In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden.
 19. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij www.reuvershoeve.nl worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Reuvershoeve is slechts mogelijk indien het Reuvershoeve expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is
 20.  Reuvershoeve heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht
 21. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan www.reuvershoeve.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren
 22. www.reuvershoeve.nl heeft het recht om namens het Reuvershoeve Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens.
 23. Indien www.reuvershoeve.nl een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal www.reuvershoeve.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 24. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan www.reuvershoeve.nl hiervan aangifte doen bij de politie.
 25. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om het Reuvershoeve te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting uitsluitend worden voldaan door online te betalen middels Ideal via www.reuvershoeve.nl.
 26. Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 27. Klachtenregeling: Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Reuvershoeve te worden neergelegd via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk of via de post tav de directie van www.reuvershoeve.nl op het in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 28. Nadat de klacht door www.reuvershoeve.nl is ontvangen zal www.reuvershoeve.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging.
 29. www.reuvershoeve.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 30. Klachten zoals omschreven in artikel 25 moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij  www.reuvershoeve.nl.
 31. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. www.reuvershoeve.nl sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit.

Reserveren bij Reuvershoeve

Zo, heeft u al trek gekregen na het bekijken van onze menukaart?

De keuken is geopend van 12.00 tot 20.00 uur.

Reserveren tot 8 personen is niet nodig! Wij proberen u bij binnenkomst z.s.m. aan een mooie tafel te plaatsen.

Voor groepen vanaf 8 personen kunt u telefonisch reserveren tussen 11:00 en 17:00 uur of tot een dag van tevoren per email info@reuvershoeve.nl wij zullen u dan zo spoedig mogelijk antwoorden.

Op maandag en dinsdag zijn wij gesloten en zal uw vraag op woensdag beantwoord worden.

Op 1e en 2e paas-en pinksterdag is reserveren mogelijk tot 20 personen.

In de maand december zijn wij 24 december t/m 1 januari 2025 gesloten.